ABS, PCA en FIWAP vertegenwoordigen België in NEPG

De NEPG staat voor North-Western European Potato Growers. De NEPG bestaat uit een vertegenwoordiging uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en Nederland. ABS, PCA en FIWAP vertegenwoordigen België in de NEPG. De doelen van de NEPG zijn:

  • Het elkaar informeren over de ontwikkelingen van de consumptieaardappelteelt in N.W. Europa in de breedste zin, maar in het bijzonder over de aanbod kant.
  • Het verbeteren van de stabiliteit en de groei van de EU aanvoerlijnen van grondstoffen voor de aardappelhandel en -verwerkende industrie.
  • Het uitwisselen van actuele zaken o.a. markt- en prijsinformatie waar akkerbouwers hun voordeel mee kunnen doen.
  • Het hebben van een informeel, flexibel forum om objectief belangrijke onderwerpen te bespreken ten aanzien van de N.W. Europese aardappelaanvoer.
  • Om tastbare, meetbare resultaten te behalen met heldere doelstellingen en acties.

Deze doelstellingen moeten voor een betere balans/krachtenverdeling binnen de keten zorgen. De deelnemers moeten objectief zijn en een pragmatische kijk hebben.

 

Meer informatie van en over de NEPG via de volgende link: http://www.nepg.info/

Copyright Pommak | Algemene voorwaarden