POMMAK - Markt Transparantie Akkerbouw

POMMAK staat voor “POmme de terre Marché - Markttransparantie AKkerbouw" en is een Belgisch marktinformatiesysteem dat zijn leden zo breed mogelijk wil informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. POMMAK voorziet telers en afnemers van markt- en prijsinformatie voor consumptieaardappelen en graan.

Waarom POMMAK?

 • Geeft actuele, betrouwbare markt- en prijsinformatie die digitaal/real time beschikbaar is.
 • Maakt de markt transparanter.
 • Organiseert een betere marktpositie voor telers.
 • Pleit voor verbetering handelsvoorwaarden.
 • Biedt u ondersteuning om de hoogst mogelijke prijs voor uw product te realiseren.

 

Hoe verspreidt POMMAK markt- en prijsinformatie?

 • Met behulp van het digitale / real time POMMAK – Markt transparantie Aardappelen, met gedane zaken, dat doorlopend automatisch wordt bijgewerkt met actuele gedane zaken.
 • POMMAK Nieuwsbrief Aardappelen (email)
 • Telefonisch informatiepunt voor de aardappelmarkt.

 

Wat doet POMMAK nog meer:

 • Opvolgen van groeicurven aardappelen voor vroege aardappelen, Bintje, Fontane, Asterix en Innovator.
 • Voorraadinventarisaties aardappelen in november, februari en april.
 • Opvolging van kwaliteit in de bewaring
 • Organiseren van ledenbijeenkomsten met interessante sprekers.

 

Meerwaarde lidmaatschap
Mede doordat telers informatie verstrekken aan elkaar verbeteren zij hun verkoopresultaat. De onafhankelijke markt- en prijsinformatie zorgt dat u beter bent geïnformeerd, wat leidt tot een sterkere onderhandelingspositie en uiteindelijk tot een optimaal resultaat. U bent immers altijd op de hoogte van de allerlaatste gedane zaken.

Initiatiefnemers POMMAK
POMMAK is een initiatief van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, PCA, FIWAP en Belgapom. POMMAK bestaat uit twee aparte databanken, één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Voor Vlaanderen verzorgt het PCA het secretariaat, voor Wallonië is dit FIWAP. PCA en FIWAP wisselen geen vertrouwelijke informatie uit. Niet met elkaar, en ook niet met de andere projectpartners of met derden. Enkel de 2 of 3 aangeduide medewerkers hebben toegang tot de ingebrachte data (contactgegevens deelnemers, details van transacties). Deze medewerkers hebben een vertrouwelijkheidverklaring getekend die hen wettelijk bindt. De gegevens op de transactielijsten zelf worden wel gesynchroniseerd tussen Vlaanderen en Wallonië. De deelnemers hebben dus steeds toegang tot de volledige Belgische transactielijst.

Contactpersonen
Boerenbond: François Huyghe
Algemeen Boerensyndicaat: Guy Depraetere
PCA: Marc Goeminne, Pascal Dupont en Annie Van Der Heyden
FIWAP: Dominique Florins
Belgapom: Romain Cools

Copyright Pommak | Algemene voorwaarden