Persbericht


Start POMMAK - Markt Transparantie Akkerbouw

Akkerbouw sector klaar voor proef met Belgisch systeem voor meer transparantie in de aardappelmarkt

  Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, PCA, FIWAP en Belgapom voegen aan de bestaande informatiekanalen voor de Belgische aardappelmarkt een nieuw prijsinformatiesysteem toe. Via POMMAK kunnen deelnemers een lijst met transactiegegevens voor consumptieaardappelen raadplegen, ingebracht door telers en afnemers.

De deelnemers engageren zich om hun transacties direct na de verkoop in te brengen in een webapplicatie. De juistheid van de ingebrachte informatie moet controleerbaar zijn. In ruil voor de inbreng van eigen verkoopgegevens, krijgen deelnemers toegang tot de lijst, wat hen toelaat de markt nog beter in te schatten.

POMMAK geeft een ander soort marktinformatie dan tot nu toe beschikbaar was. Op de lijst kunnen dagelijks nieuwe transacties komen voor directe levering, latere levering, verschillende rassen en verschillende bestemmingen. Er worden per transactie details gegeven zoals volume van de transactie, sortering, tarreersysteem en regio. Het aantal transacties op de lijst is een afspiegeling van de activiteit op de markt.

Gedurende de rest van het lopende seizoen kunnen telers en afnemers POMMAK gratis uittesten met de resterende vrije aardappelen. Na registratie via de webapplicatie kan een nieuwe deelnemer onmiddellijk de transactielijst raadplegen. Hij engageert zich om onmiddellijk na het afsluiten van een verkoop/aankoop zijn eigen transactiegegevens in de webapplicatie in te voeren. Het initiatief past binnen het beleid van Minister-president Peeters voor meer markttransparantie in de landbouw. De Vlaamse overheid financiert de opstart. In Wallonië is een analoog project opgezet met steun van de Waalse overheid. De transactiegegevens komen op één Belgische lijst, maar de Vlaamse en Waalse gegevens worden in aparte databanken beheerd door PCA en FIWAP, die als onafhankelijke instanties garant staan voor het correct functioneren van POMMAK. Zij maken hiervoor gebruik van Nederlandse basissoftware, beschikbaar gesteld door VTA.

Uniforme software is belangrijk met het oog op de toekomst. Het uiteindelijke doel is te komen tot één prijsinformatiesysteem voor de Noord-West Europese markt. Dezelfde basis software maakt consolidatie gemakkelijk.

Copyright Pommak | Algemene voorwaarden